Koçluğun Katkısı

KOÇLUĞUN ETKİLERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE KAYNAKLAR

—Koçluğun kalitatif ve kantitatif etkilerini ölçen, ROI (yatırımın geri dönüşü) araştırmaları bağımsız firmalar tarafından yapılmıştır.

—Yönetici Koçluğunun etkilerini ölçen araştırmalara baktığımızda aşağıdaki sonuçlarla karşılaşmaktayız:

Örnek 1

Araştırmalar koçluğa yapılan yatırımın 5-7 kat fazlası ile geri döndüğünü (ROI) göstermektedir.

—Bu rakamın böyle yüksek olmasının nedeni kişinin bireysel ihtiyaçlarına göre tasarlanması, düzenli bir destek ile sürdürülmesi ve öğrenilenlerin gerçek yaşama uygulanabilme fırsatı sunması olabilir.

—Bu sonuç, desteklenmediği takdirde üç ay sonra öğrenilenlerin unutulduğu eğitim programlarından koçluğun farklılığını sunar.

—Diğer bir çekici yanı da hızla değişen dünyamızda değişime ayak uydurmaya ve yeniliklere karşı gelişen yeni rol ve sorumluluklarda kişilerin daha çabuk uyum sağlamasına ve etkin performans sergilemesine yardımcı olmasıdır.

Kaynak: Manchester, “Executive Coaching Yields Return on Investment of Almost Six Times Its Costs” , January 4, 2001. MetrixGlobal, “Executive Briefing: Case Study on The Return Investment of Executive Coaching,” November 2, 2001.

Örnek 2

Koçluğun işletmeye etkisi

—Bir araştırmada Koçluk alan müşterilerin (’i iş performansına( satış, verimlilik  ve karlılık) etkisi $500,000 – $1 Unter dem Namen kannst du dir vielleicht schon etwas vorstellen, denn meist sind dort, wo es eine Sieben in einem Slot Book of Ra gibt, auch Fruchte nicht weit. milyon USD arasında olan  becerileri geliştirdiklerini belirtmişlerdir.

Kaynak: Chemistry Business magazine, “The Case for Executive Coaching,” November 2002 International Coach Federation and

Linkage, Inc, “Analysis of the 1999 Survey on Coaching in Corporate America”, November 22, 1999

Örnek 3

İşletmeye etkileri

— 4000 firmanın katıldığı  bir araştırmada, Kurumsal Koçluk çalışmalarının iş sonuçları üzerine birincil etkileri aşağıdaki gibi raporlanmıştır.

—   1. Gelişmiş bireysel performans

—   2. Ana sonuçlara pozitif etki (karlılık dahil)

—   3. Müşteri servisleri ve rekabetçilik

—   4. Bireyleri bir üst seviyeye hazırlama; güven artışı, beceri gelişimi, yetki alma, hedeflere ulaşma, ilişkilerde iyileşme ve kuruma bağlılıkta artış

Kaynak: International Coach Federation and Linkage, Inc, “Analysis of the 1999 Survey on Coaching in Corporate America”, November 22, 1999

Örnek 4

—Bireysel etkiler: Fortune 1000 firmalarında çalışan 100yönetici üzerinde 6 ay veya 1 sene koçluk almış yöneticiler aşağıdaki alanlarda iyileşme gördüklerini belirtmişlerdir.

—Yöneticilerin ;

—w’si astlarıyla ilişkilerinin,

—q’i üstleriyle ilişkilerinin,

—g’si takım çalışmasında,

—c’ü kendi seviyesindeki çalışanlarla ilişkilerinde,

—a’i iş tatmininde,

—R’si problem çözme becerilerinde,

—D’ü organizasyona bağlılıklarında,

—7’si ise müşterilerle ilişkilerinde ciddi bir ilerleme kaydettiklerini belirtmişlerdir

Kaynak: MetrixGlobal, “Executive Briefing: Case Study on The Return Investment of Executive Coaching,” November 2,

Örnek 5

—Kurumsal Faydaları: Aynı araştırmada,100 yönetici koçluğun firmalarına olan etkisini aşağıdaki yüzdelerde belirmişlerdir:

—Yöneticilerin:

—S ‘ü Verimlilikte,

—H’i kurumsal güçlülükte

—2’si şirkete olan bağlılıkta

—#’ü maliyet tasarruflarında

—” ‘si karlılıkta iyileşme gördüklerini kaydetmiştir.

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*