CANAN SAVRAN, Yard. Doç.Dr.
Canan Savran, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunudur. Yüksek Lisansını aynı Üniversite’de, Doktorasını ise Marmara Üniversitesi’nde yapmıştır. 1983-2007 şubat tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Marmara Üniversitesi’ndeki görevi sırasında Haliç, Okan ve Yeditepe Üniversiteleri Psikoloji Bölümleri’nde de öğretim üyesi olarak dersler vermiştir. Şu anda çeşitli Özel İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları’na ve İnsan Kaynakları Şirketleri’ne danışmanlık yapmaktadır. Savran’ın çok sayıda yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış bilimsel yayını bulunmaktadır.
Uzmanlık alanları;
Genel Psikoloji, Psikometri, Araştırma Teknikleri ve İleri İstatistik alanlarında ders vermek,
Psikolojik kavramlar konusunda geliştirici eğitimler oluşturmak ve vermek,
Psikolojik ölçüm amaçlı çeşitli testler geliştirmek, yurt dışı kaynaklı yabancı testlerin Türkiye için geçerlik, güvenirlik ve norm çalışmalarını yapmak,
Çeşitli kurumların seçme ve yerleştirme amaçlı uygulamalarında kişilik ve yetenek testi uygulamalarını yapmak ve sonuçlandırmak,
Kurumlardan gelen ihtiyaçlar doğrultusunda kurumlara özgü test geliştirme çalışmaları yapmak,
Ergen ve yetişkinler için Kariyer Danışmanlığı,
Bilimsel çalışmalar yürütmek ve çalışmaların istatistik analizlerini yapmak,
Eleştirel düşünme konusunda uzmanlık (bu konuda yayınlanmış kitabı bulunmaktadır)
Eleştirel Düşünme adında bir kitabı 2007 yılında basılmıştır. Canan Savran, evli ve bir kız çocuk annesidir.