Eğitim Danışmanlığı

Eğitim kurumlarına verilen bir danışmanlıktır. Bu danışmanlık aşağıdaki alanlarda kısa ve uzun dönemli verilebilmektedir:

Þ   Ölçme ve değerlendirme konusunda eğitim

Þ   Eğitim içeriklerinin zenginleştirilmesi

Þ   Öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi

Þ   Eleştirel düşünme eğitimi

Þ   Öğretmen seçimlerinde kişilik ve yetenek testi uygulamaları

Þ   İlköğretim öğrencileri için genel yetenek testi uygulamaları

Þ   Ölçüm sonuçlarına dayalı olarak öğrenci ve ailelerine kariyer planlaması yapmak.