ERGENLER İÇİN KARİYER DANIŞMANLIĞI

Ne olmak istiyorsunuz?

Nasıl yaşamak istiyorsunuz?

Hayalleriniz neler?

Sizin olmazsa olmazlarınız, değerleriniz neler?

Hangi mesleklerle kendinizi ifade edebilirsiniz?

Yetenekleriniz neler?

En güçlü yönleriniz, en zayıf yönleriniz, fırsatlarınız ve tehditleriniz neler?

Neleri yapmaktan hoşlanıyorsunuz, ilgi alanlarınız neler?

Meslek seçimi ve dolayısı ile yukarıdaki sorulara cevap aramak, ergenlik döneminin en önemli gelişim ödevidir. Ergenlerin bu dönemde konuya ilişkin okul ve aile desteğine ihtiyacı bulunmaktadır. Sağlıklı meslek seçiminde en önemli faktör, gençlerin yetenek, ilgi, kişilik ve mesleki değer özellikleridir. Sağlıklı sonuç elde edilebilmesi için bu özelliklerin geçerli ve güvenilir ölçme araçları ile ölçülmesi gerekmektedir. Ölçme işleminin ardından, elde edilen sonuçların istatistiksel analizleri ile bilimsel yorumlar ve buna dayalı mesleki yönlendirmenin yapılması zorunlu hale gelmektedir.

Ergenlik dönemindeki bu ihtiyacı karşılayabilmek için mesleki yönlendirme konusunda danışmanlık hizmeti alınması kişinin yapacağı tercihleri daha sağlıklı kılacaktır. Mesleki yönlendirme konusunda uzman kadromuzla, konuya ilişkin çalışmalar yürütülmektedir.

Mesleki yönlendirme projesi çerçevesinde uygulanmakta olan testler şunlardır:

 • Genel Yetenek Testi
 • Farklı Yetenek Testleri
  • Sözel Yetenek Testi
  • Sayısal Yetenek Testi
  • Soyut Kavrama Testi
  • Mekanik Yetenek Testi
  • Mekansal İlişkiler Yetenek Testi
 • Kişilik Testi
 • Dikkat Testi
 • İş Değerleri Testi
 • Mesleki İlgi Envanteri
 • Öğrenme Stilleri  Ölçeği
 • Düşünme Stili Testi

Proje kapsamında kullanılmakta olan tüm testler, bilimsel olarak Türkçe’ye ve Türkiye koşullarına uygun, adapte edilmiş geçerli ve güvenilir testlerdir. Ayrıca testlerin Türkiye için norm çalışmaları yapılmıştır. Test uygulamaları merkezimizde bireysel olarak, talep durumunda eğitim kurumunuzda grup uygulaması halinde yapılmaktadır. Testlerin yorumları aile ve öğrenciye birlikte, bireysel olarak merkezimizde yüz yüze görüşme yöntemiyle verilmektedir.

Çocuklarımızın gelecekte mutlu ve başarılı olmaları, onların sağlıklı mesleki yönlendirilmelerine bağlıdır. Onların geleceğine yönelik olarak yaptığımız bu çalışmanın değerini ve sonuçlardan alınan faydaları yaşamaktayız ve bunu sizlerle de paylaşmak isteriz.

Bu çalışma sonrasında ihtiyaç duyulduğunda Kariyer Koçluğu hizmeti verilmektedir.  Bireysel koçluk ile öğrencinin elde ettiği bilgiler ile nasıl bir yol haritası çizeceği çalışılmaktadır. Kişinin kendisi ile ilgili elde ettiği farkındalık Kariyer Koçluğu ile çok daha etkin ve hızlı bir şekilde kullanılabilmektedir. Öğrencinin alacağı mesleki kararlardaki etkinliği Kariyer Koçluğu ile desteklenmektedir.