İnsanlar potansiyellei ile doğarlar. Bazıları potansiyellerini en etkin şekilde kullanırken diğerleri bir takım mazeretlerle boğuşurlar. Kişisel gelişim, kişinin yaşam kalitesini artıran bir sistem ve teknikler bütünüdür. Bu bütünlük içinde kişi ne kadar farklı sistem ve teknik içinde yaşarsa kendini o kadar geliştirme imanı bulur.

Kişinin Kişisel Gelişim sürecinde onun en yüksek potansiyelini açığa çıkartmada, bu potansiyeli en iyi şekilde oluşturmada ve kullanmada katkısı olacak olan yollardan bir tanesi de farkındalığı arttırmak için, Test uygulamaları ve sonuçlarının kullanılmasıdır.

Kişi kendi bireysel özelliklerinin ne kadar farkına varır, özel yeteneklerini ne kadar tanır ve geliştirirse diğerlerinden o kadar farklı hale gelmiş ve güçlenmiş olur.

Kişisel Gelişim Danışmanlığı ile kişinin farkındalık geliştirmesi gereken alanlara göre farklı düzeyde ve konuda test uygulaması yapılarak, bu testlerin sonuçları kişi ile birlikte çalışılmaktadır. Uzman Danışman Psikolog eşliğinde kişi kendisi ile ilgili bilgileri kişisel gelişimi için en etkin şekilde kullanabilmektedir.

“Kişilik özelliklerim neler?, güçlü yönlerim neler?, neden başkaları kadar başarılı olamıyorum?, hayatımı nasıl daha renkli yapabilirim?, hayattaki beklentilerim neden bu kadar az?” artık cevapsız kalmayacak. Tüm bu bilgiler sizde var. Biz bu bilgileri çeşitli testlerle ortaya koyup size sunuyoruz.

Bu çalışmada farklı testler ve yöntemler Uzman Danışman Psikolog eşliğinde uygulanmaktadır. Lütfen size uygun Kişisel Gelişim planı için bizimle iletişime geçiniz.