KURUMSAL KOÇLUK

Kurumsal koçluk, çalışanların, yaptıkları işlerin işlerliğini arttırma yollarını algılamalarına yardımcı olmak için, kişilere veya gruplara olumlu destek ve geribildirim verme konularında örgütsel hedeflere yönelik yapılan bir çalışmadır. Kurumsal koçluk, kurumsal vizyon, misyon, değerler ve stratejileri esas alarak tasarlanır.

Koçluk; yöneticilik yetkinliklerini, çalışan sorumluluğunu, takım çalışmasını, satış, iç ve dış iletişim, verimlilik, hedef belirleme, stratejik planlama ve daha bir çok alanda kişiyi geliştiren bir tekniktir. Koçluk kurumların ve çalışanlarının katma değerlerini arttıracak biçimde değişmelerine ve güçlü yanlarını ortaya koymalarına destek olmaktır. Koçluk süreci bir çok farklı yolla olabilir, her bir çalışanın bireysel koçluk alması, takım olarak takım koçluğu almaları ya da şirket içi yönetici koç olabilmeleri için eğitimlerinin gerekleşmesi yoluyla yapılabilir.

Kurumsal koçluk, kurumda çalışan kişi yani müşteri ve koç arasında kuralları olan bir ilişkidir. Kurumsal koç, çalışanların kendi ihtiyaç ve istekleri ile kurumun hedefleri arasında dengeyi kurmaları ve başarılı olmaları için bireylere destek olur. Profesyonel bir koç olarak müşterilerin kişisel ve/veya kurumsal hedeflerini tanımlamasına, bunlara ulaşmak için stratejiler, ilişkiler ve eylem planları geliştirmesine destek olmak amaçlanır. Kurumsal koç olarak, müşterilere ortaya konulan eylem planı doğrultusunda performanslarından dolayı sorumlu olacakları bir alan sağlanır.

Koçun dışarıdan ve tarafsız derinlemesine geribildirimler vererek birer ayna görevi görmesi müşteri için çok önemlidir. Müşterilere hedefleri başarmak için gerekli motivasyon, destek, farkındalık yaratma görevi koçların en önemi görevidir. Müşteriler ise kendi gelişim başarılarından sorumludurlar.

Kurumsal koç, genellikle müşterilerin aşağıdaki hedefleri gerekleştirmeleri için gerekli yapı, destek ve rehberliği sağlamada ortak çalışabilir:

  • Müşterinin şimdiki durumunu net olarak ortaya koymasına destek vermek. Bunu yaparken de müşterinin kendisi, işleri ve diğerleri ile ilgili varsayımlarını ve algısını dikkate almasını sağlamak.
  • Müşterinin bireysel ve kurumsal ihtiyaçlarını temel alan gerçekçi ve geçerli hedefler koyabilmesini sağlamak.
  • Bu hedeflere ulaşmak için geçerli ve gerçekçi eylemler oluşturmak.
  • Süreç boyunca eylemlerin sonuçlarından ve bu sonuçların diğerleri tarafından nasıl bir geribildirim yarattığını fark ederek sürekli bir öğrenme durumu yaratmak.

Kurumların ulaşmak istedikleri farklı hedefleri vardır. Ulaşılmak istenen hedefler için her çalışanın göstermesi gereken yetkinlikler de farklılık göstermektedir. Her kurumsal koçluk çalışması, tüm bu koşulları içine alacak şekilde planlanmış bir sürece sahip olduğu gibi, koçluk alan kişinin kendi bireysel ajandasındaki hedeflere ulaşması için de sorumluluk almasını sağlayacaktır.

Kurumsal Koçluk Faydaları: