Duygusal Zeka Testi İş Tatmini Ölçeği
Öğrenme Stilleri Testi Müşteri (çalışan) Memnuniyet Anketleri
Düşünce Tarzları Testi Test geliştirme, Anket geliştirme
Dikkat ve Konsantrasyon Testleri Test standartizasyon çalışmaları
Mesleki İlgiler Yüksek Lisans ve Doktora Tez İstatistik analizleri

Bu testler ve uygulamalar ile ilgili bilgi için lütfen iletişime geçiniz.