ACL’nin temel alt ölçekleri şunlardır;
 
Özel Kişilik Özellikleri
Başarma
Başatlık
Sebat
Düzen
Duyguları Anlama
Şefkat Gösterme
Yakınlık
Sosyal Enerji
Gösteriş
Bağımsızlık
Saldırganlık
Değişiklik
İlgi Görme
Kendini Suçlama
Uyarlık
Danışmaya Hazır Oluş
Oto-kontrol
Özgüven
Kişisel Uyum
Özdoyum
Yaratıcı Kişilik
Erkeksi Özellikler
Askeri Liderlik
Kadınsı Özellikler
   
Bilişsel Düşünme Tarzları
Hayalci
Entellektüel
Geleneksel
Analitik
Bilişsel Yaratıcılık
Akıl Yütürme
   
Kişilerarası Davranış Tarzları
Eleştiricilik
Saygılılık
İş Odaklılık
Oyuncu
Güvenlik Arayan
   
Profesyonellik ve Liderlik
İş Yaşamında Duygusal Zeka
   
Özfarkındalık
  * Duygusal öz farkındalık
  * Kendini Doğru Değerlendirme
  * Özgüven
Özyönetim
  * Otokontrol
  * Şeffaflık
  * Uyum Sağlama
  * İnisiyatif
  * İyimserlik
Sosyal Farkındalık
  * Empati
  * Örgütsel Farkındalık
  * Hizmet / Yardım
İlişki Yönetimi
  * Esin Kaynağı Olma
  * Etkililik
  * Başkalarını Geliştirme
  * Değişim Hızlandırıcı
  * Çatışma Yönetimi
  * Takım çalışması ve İşbirliği
   
Karakter Dayanıklılığı ve Erdemler
Bilgelik
  * Yaratıcılık
  * Merak
  * Açık Fikirlilik
  * Öğrenme Sevgisi
  * Bakış Açısı
Cesaret
  * Yiğitlik
  * Direnme
  * DürüstlüK
  * Canlılık
İnsaniyet
  * Sevgi
  * Nezaket
  * Sosyal Zeka
Doğruluk
  * Vatandaşlık
  * Adillik
  * Önderlik
Ilımlılık
  * Merhamet
  * Alçakgönüllülük
  * Öngörü
  * Kendini Düzenlemek
Kendini Aşma
  * Estetik Bakış Açısı
  * Minnettarlık
  * Umut
  * Mizah
  * Tinsellik
 
Beş Büyük Faktör Kişilik Tipleri
Sorumluluk
Nerotizim
Yeniliklere Açıklık
Dışadönüklük
Uyumluluk
   
Not: Sıfat Listesi’nin internet üzrinden programı bulunmaktadır. Yukarıdaki alt ölçeklerin tümü grafik ve rapor olarak internet üzerinden sonuçlanmaktadır.