Genel Yetenek Testleri

Genel Yetenek Test’i 5 ana bölümden meydana gelmektedir. Her bir test farklı yeteneği ölçmektedir.

Sayısal Yetenek Testi:   Sayısal yetenekte basit matematik işlemleri çabuk ve doğru yapabilme yeteneği ölçülmektedir.

Sözel Yetenek Testi: Kelimeleri etkili kullanma yeteneğidir.

Soyut Kavrama Testi:  Soyut yetenek gerçekte var olmayan ancak var olanlar arasındaki ilişkilerden zihnin soyutlama ve genelleme gücüyle elde ettiği sembollerle uğraşır.

Mekanik Algı Yeteneği: Mekanik yetenek araç-gereç ve makineleri yapıp kullanmada kendini gösterir.

Mekansal Algı Yeteneği:  Mekansal yetenek alanı, bir bireyin objektif olarak gözlemleme veya görsel uzaysal fikirleri grafiksel olarak sergileme yeteneğini içerir.