WONDERLİC PERSONEL TEST (WPT)
UYGUN İŞE, UYGUN ELEMAN BULMAK İÇİN BİR ÇOK YOL KULLANILABİLİR!
İşe Eleman Seçiminde Kullanılan Yollar
İlgiye yönelik ölçütler
Eğitim durumu
Karşılıklı görüşme
Tecrübe
Referanslar
Beceri ölçümü
Kişilik Testleri
Bilişsel yetenek ölçümü
WPT NEDİR?
Her sene iş başvurusu yapan 2.5 milyon kişiye uygulanan,

50 sorudan oluşan,

12 dakika süren

bir BİLİŞSEL YETENEK TESTİdir.

WPT BİLİŞSEL YETENEĞİ ÖLÇERKEN…
Benzerlikler,
Tanımlamalar,
Mantık yürütme,
Matematik problemleri,
Mekansal ilişkiler,
Kelime karşılaştırmaları,
Yönerge izleme gibi soru alanlarıyla yetenekleri sınar.
WPT İŞE BAŞVURAN KİŞİNİN NE TÜR ÖZELLİKLERİNİ KEŞFEDER?
Dikkatini bir iş üzerinde yoğunlaştırabilme yeteneğini,
Zamanı iyi kullanabilme yeteneğini,
Yönergeleri anlama yeteneğini,
Bir işi çabuk öğrenebilme yeteneğini,
İş başında problem çözme yeteneğini,
İşe yönelik yeni fikirler üretme yeteneğini, ölçer.
WPT 14 AYRI DİLE ÇEVRİLMİŞTİR
Çince
Kübaca
Kanada İngilizcesi
Tagalogça
Portekizce
Japonca
Korece
İngilizce
Fransızca
İspanyolca
Vietnamca
Meksikaca
Almanca
Portorikoca
WPT’NİN KULLANILDIĞI 15. DİL TÜRKÇE’DİR.
WPT TÜRKÇE’YE UYARLANMIŞTIR
Dilsel eşdeğerliliği sağlanmıştır.
Kapsam geçerliliği için MADDE ANALİZLERİ,
KRİTER GEÇERLİLİĞİ için farklı zeka, kişilik ve yaratıcılık testleri ile ilişkileri,
YAPI GEÇERLİLİĞİ için farklı özelliklere sahip olduğu bilinen gruplara yönelik sonuçları,
YORDAMA GEÇERLİLİĞİ için kişilerin gelecekteki performanslarının sonuçları dikkate alınarak sınanmıştır.
Zamana karşı değişmezliğinin sınanması içi TEST TEKRAR TEST uygulamaları 1 ay ve 6 ay ara ile yapılmıştır.
İÇ TUTARLILIK hesaplamaları kapsamında SPEARMAN BROWN; RULON; FLANAGAN; CRONBACH ALPHA teknikleri kullanılmıştır.
WPT’nin norm çalışması 1802 kişi üzerinde yapılmıştır.
WPT Türkiye ortalaması 22’dir.
WPT ayrıca farklı meslek alanlarından kişilere de uygulanarak meslek normları da belirlenmiştir.
Toplam olarak 4000 kişiye ulaşılarak uygulamalar yapılmıştır.
Tüm bu bilimsel çalışmalar farklı alanlarda uzmanlaşmış bir ekip tarafından yapılmıştır.
Çalışmaların her aşamasında yurt içindeki ve yurt dışındaki bilim insanlarının değerlendirmeleri alınmıştır.
Çalışma 3 yıl sürmüştür.
WPT’nin 2 ayrı formu Türkçe’ye kazandırılmıştır.
WPT’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI ÇALIŞMALARI DÜNYADA BEĞENİ KAZANMIŞTIR
“The Development of a Turkish Version of the Wonderlic Personnel Test” başlığıyla Amerikan Psikoloji Derneği tarafından 1996 yılında Toronto’da, Kanada, düzenlenen kongrede;
“The First Turkish Version of the Wonderlic Personnel Test” başlığıyla İrlanda Psikoloji Derneği tarafından 1997 yılında Dublin’de düzenlenen 5.Avrupa Psikoloji Kongresi’nde sunulmuştur.
BİLİŞSEL YETENEK TESTİ VE MESLEKLER